Pozvánka

Slovenská oftalmologická spoločnosť


Očné oddelenie FNsP Žilina


Progress CA, s.r.o.Vás pozývajú naKongres Kazuistiky, Video-prezentácie, Foto-prezentácie (Tretí ročník)Milé kolegyne !


Milí kolegovia ! 

Prijmite našu ponuku zúčastniť sa podujatia, na ktoré Vás čo najsrdečnejšie pozývame. Po úspešnom “Nultom“ a následne Prvom a Druhom ročníku, kde sme položili základy pre toto odborné podujatie, organizujeme jeho Tretí ročník. Po priaznivej odozve na predchádzajúce tri ročníky ponechávame pôvodnú štruktúru – odborný program s atraktívnymi oceneniami najlepších prezentácií v jednotlivých kategóriách. 

Dovoľte nám tohtoročné podujatie venovať, pri príležitosti životného jubilea, nášmu dlhoročnému pánovi primárovi MUDr. Františkovi Veselému, ktorý sa významným spôsobom zaslúžil nie len o zveľadenie "Žilinskej oftalmologickej školy", ale aj o rozvoj Slovenskej resp. Českoslovenkej oftalmológie.

  • Víťaz v hlavnej kategórii – Kazuistiky – získa ocenenie "Diamantové oko" a prémiu 500 €, druhý resp. tretí získa prémiu 400 € resp. 300 €
  • Víťazi v ostatných kategóriách – Video-prezentácie a Foto-prezentácie – získajú ocenenie "Diamantové oko" a prémiu 300 €, druhí resp. tretí získajú prémiu 200 € resp. 100 €
  • Pre záujemcov je v predvečer podujatia pripravený tradičný koncert, ktorý však nie je súčasťou Kongresu, a preto sa naň treba samostatne prihlásiť a taktiež samostatne uhradiť vstupný poplatok. Tento rok je pre vás pripravený koncert hudobnej skupiny ABBORN - ABBA show.

Veríme, že naša ponuka Vás opäť zaujme a Vaša, či už aktívna alebo pasívna, účasť prispeje k úspešnému priebehu podujatia.

Prezident kongresu


MUDr. Michal Štubňa, PhD.

Vedecký výbor kongresu

prim. MUDr. František Veselý - čestný predseda Kongresu


em. prim. MUDr. Teodor Streicher


prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO


doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.


doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc.
 FEBO

doc. MUDr. Martin Černák, PhD. 

Organizačné zabezpečenie kongresu

Progress CA, s.r.o.

www.ocnekazuistikyzilina.sk


www.progress.eu.sk