Úvod

Milé kolegyne, milí kolegovia !

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na tohoročné KAZUISTIKY.
Pevne verím, že sa opäť všetci spoločne stretneme a toto stretnutie bude o to srdečnejšie a o to osobnejšie o čo nás minulý rok ochudobnila epidemická situácia.
Aj keď minulý ročník musím, čo do počtu a čo do kvality prezentácií, hodnotiť ako jeden z najúspešnejších, predsa len osobné stretnutia, vzájomné diskusie a odborno-vedecké konfrontácie sú neoddeliteľnou súčasťou našich stretnutí.
Verím, že tomu tak bude aj tento rok.

Všetkých Vás ešte raz čo najsrdečnejšie pozývam a teším sa na osobné stretnutia.
S úctivým pozdravom Michal Štubňa

Partneri

Registrácia na kongres