ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY, 8. ROČNÍK

17. NOVEMBER 2023, ŽILINA, HOLIDAY INN

Kontakt

Kontaktná adresa

Progress CA s.r.o.
Ing. Beáta Kapustová
Krivá 23, 040 01 Košice, SK

tel.: +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk