ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY, 8. ROČNÍK

17. NOVEMBER 2023, ŽILINA, HOLIDAY INN

Program

ZAČIATOK: 9:00 HOD. – OTVORENIE

I. BLOK (9:00 - 10:30 HOD.) .

PREDSEDNÍCTVO:

MUDr. Jarmila Fabianová
MUDr. Dominika Gloserová

1.)
Brolucizumab v liečbe DEM – prvé skúsenosti z našej klinickej praxe
- prednáška je podporená z edukačného grantu spoločnosti Novartis
Ferková N.
Očná klinika ÚVN SNP – FN, Ružomberok

2.)
“Myopický shift“
- prednáška je podporená z edukačného grantu spoločnosti Bayer
Galajdová Z.
Očná klinika FNsP, Trenčín

3.)
”Získala som čas si ešte pekne požiť“
- prednáška je podporená z edukačného grantu spoločnosti Bayer
Galajdová Z.
Očná klinika FNsP, Trenčín

4.)
Bulbus duplex to nebude ...
Boľová E.(1), Furdová A.(2), Diblík P.(3), Zelníková A.(1), Bileková I.(1), Veselovský M.(1), Gloserová
D.(1), Štubňa M.(1)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) Klinika oftalmológie LF UK, Bratislava
(3) Oční klinika VFN, Praha, ČR

5.)
Treba sa báť inakosti ?
Dlhopolčeková A.(1), Zamykalová P.(2)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) KK Med s.r.o., Žilina

6.)
White Dot Syndrom – zriedkavá forma ?
Fabianová J., Kovaříková V., Kizová Z.
NÚTPCH a HCH, Očné oddelenie, Vyšné Hágy – Vysoké Tatry

7.)
Uväznený v ohni
Gloserová D., Dedinská J., Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP Žilina

8.)
V hmle
Híčiková J.(1), Gloserová D.(1), Lutišanová I.(1),Štubňa M.(1), Štúr I.(2)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) Infektologická ambulancia FNsP, Žilina

DISKUSIA

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE (10:30 - 11:00 HOD.)

 

II. BLOK (11:00 - 12:30 HOD.) .

PREDSEDNÍCTVO:

prof. MUDr. Milan G. J. Izák, PhD., FEBO
MUDr. Adriána Zelníková

9.)
Využitie hodiniek Apple Watch Ultra na meranie pre účely oftalmológie
Rybář J., Ďuriš S., Onderčo P., Smetánka A.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

10.)
Novinky pre očné tonometre – informácie, čo sa chystá na Slovensku
Rybář J., Smetánka A., Onderčo P., Ďuriš S.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava

11.)
Liečba malígneho melanómu cievovky protónovým lúčom
Izák M. G. J., Schwarz F., Izáková A., Bari Hankovská L.
IzakVisionCenter, Banská Bystrica

12.)
Syndróm suchého oka u onkologického pacienta
Noskovičová M.
VESELY Očná Klinika, Bratislava

13.)
Čo robiť s bazaliómom dolnej mihalnice
Novák J., Brandoburová M.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Oční oddělení, Pardubice, ČR

14.)
Okultná dystrofia makuly (OMD)
Štětinová T.
Centrum mikrochirurgie oka, Bratislava

15.)
Lymfóm orbity
Zahorjanová P.(1), Lipková B.(1), Maurská A.(1), Bugová G.(2)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) Oddelenie ORL FNsP, Žilina

16.)
Jeden z milióna
Zelníková A.(1), Maurská A.(1), Paučinová I.(2), Štubňa M.(1)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) Oddelenie lekárskej genetiky FNsP, Žilina

DISKUSIA

PRESTÁVKA – OBED (12:30 - 13:30 HOD.)

 

III. BLOK (13:30 - 15:00 HOD.) .

PREDSEDNÍCTVO:
MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO
MUDr. Dávid Herle

17.)
Má to ešte zmysel ?
Herle D., Zahorjanová P., Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

18.)
Explantácia opacifikovanej umelej vnútroočnej šošovky
Izák M. G. J., Izáková A., Schwarz F., Bari Hankovská L.
IzakVisionCenter, Banská Bystrica

19.)
Matúrna juvenilná subluxovaná katarakta
Jančo L.(1,2), Kováč V.(1), Bačová P.(1), Václavíková M.(2)
(1) II. Očná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
(2) Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica

20.)
Krokodíl
Veselý P.
VESELY Očná Klinika, Bratislava

21.)
Transklerálna fixácia vnútroočnej šošovky
Veselý P.
VESELY Očná Klinika, Bratislava

DISKUSIA

VYHLÁSENIE V¯SLEDKOV A ODOVZDÁVANIE OCENENÍ

- VÍŤAZNÁ KAZUISTIKA
- VÍŤAZNÁ VIDEO-PREZENTÁCIA
- VÍŤAZNÁ FOTO-PREZENTÁCIA

UKONČENIE

 

IV. BLOK .

5 MIN. PRED ZAČITÍM KAŽDÉHO BLOKU)
FOTOPREZENTÁCIE:

22.)
Labyrint
Bileková I.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

23.)
Zaľúbená makula
Bileková I.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

24.)
Mám tam dve šošovky ?
Čabalová V., Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

25.)
Novembrová srieň
Falátová A., Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

26.)
Benátsky karneval
Gloserová D.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

27.)
A mal ho tam ...
Herle D.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

28.)
Malígny melanóm (jeden horší ako druhý)
Izák M. G. J., Izáková A.
IzakVisionCenter, Banská Bystrica

29.)
Mať v očiach celý svet
Mojáková K.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

30.)
Už som dolietal ... museli ma stiahnuť z obežnej dráhy
Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

31.)
Už som doplávala ... museli ma vyloviť, aby som sa neutopila
Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

32.)
Biela bez tlaku
Veselovský M., Dlhopolčeková A.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

33.)
Kvapka po kvapke
Veselovský M., Lipková B.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

34.)
Ako huby po daždi
Veselovský M., Štubňa M.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

35.)
Srdcervúci nález
Zahorjanová P.
Očné oddelenie FNsP, Žilina

36.)
Bulbus duplex
Zelníková A.(1), Štubňa M.(1), Hacek P.(2)
(1) Očné oddelenie FNsP, Žilina
(2) Rádiológia FNsP, Žilina