Milé kolegyne, milí kolegovia !

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na tohoročné ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY.

Aj keď sa minulý ročník uskutočnil prezenčnou formou, predsa len bol ovplyvnený epidemickou situáciou. Pevne verím, že sa tento rok opäť všetci spoločne stretneme a toto stretnutie bude o to srdečnejšie a o to osobnejšie o čo nás ochudobnila epidemická situácia počas minulých ročníkov. Predsa len osobné stretnutia, vzájomné diskusie a odborno-vedecké konfrontácie sa stali neoddeliteľnou súčasťou tohto podujatia. Verím, že tomu tak bude aj tento rok.

Všetkých Vás ešte raz čo najsrdečnejšie pozývam a teším sa na osobné stretnutia.

S úctivým pozdravom Michal Štubňa


Registrácia na kongres