ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY, 8. ROČNÍK

17. NOVEMBER 2023, ŽILINA, HOLIDAY INN

ZBORNÍK ABSTRAKTOV

Na stiahnutie Stiahni

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová
Telefón: +421 905 411 511

Milé kolegyne, milí kolegovia !

Dovoľte mi, aby som Vás v mene organizátorov (Slovenská oftalmologická spoločnosť a Očné oddelenie Žilina) čo najsrdečnejšie pozval na tohoročné ŽILINSKÉ OČNÉ KAZUISTIKY.

Radi by sme nadviazali na minulý ročník, ktorý nás milo prekvapil Vašim záujmom (viac ako 120 účastníkov, z toho 36 prezentácií plných aktualít a noviniek), pričom, vzhľadom na kvalitu prezentácií, mala odborná porota problém vybrať tie najlepšie, pretože všetky svojou kvalitou, či už výberom alebo spracovaním danej problematiky, priniesli nové informácie, či už o samotných ochoreniach alebo o možnostiach ich diagnostiky a terapie.

Pevne verím, že aj tento ročník bude po odbornej stránke spĺňať tie najvyššie kritériá, a tak ako v minulosti, tak aj teraz, bude vzájomná diskusia a odborno-vedecká konfrontácia v uvoľnenej a priateľskej atmosfére, ktorá je pre toto podujatie, po predošlých ročníkoch, už charakteristická.

Všetkých Vás ešte raz čo najsrdečnejšie pozývam a teším sa na osobné stretnutia.

S úctivým pozdravom Michal Štubňa

všetky informácie nájdete na webovej stránke podujatia: ocnekazuistikyzilina.sk

Registrácia je ukončená