Aktívna účasť

Prihlášky na aktívnu účasť
Posielajte najneskôr do 28. októbra 2018.
Po tomto termíne bude prihlasovanie k aktívnej účasti ukončené.

Prihlásenie prezentácie


Abstrakty Kazuistík, prosím, posielať v textovom formáte Word na mailové adresy: michael.st.md@gmail.comjan.hronsky@progress.eu.sk

- v prípade záujmu o uverejnenie Foto-prezentácie v Zborníku abstraktov, prosím, túto poslať v JPG formáte s príslušným popisom v textovom formáte Word

- v prípade záujmu o uverejnenie Video-prezentácie v Zborníku abstraktov, prosím, poslať popis videa v textovom formáte Word a priložiť aspoň jeden obrázok vystrihnutý z videa v JPG formáte

Odoslanie Foto-prezentácie a Video-prezentácie prostredníctvom: http://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov



Cieľové emaily: (uviesť) michael.st.md@gmail.comjan.hronsky@progress.eu.sk
Správa pre príjemcu: (uviesť) VIDEOžilina2018-Názov prezentácie (alebo) FOTOžilina2018-Názov prezentácie