Informácie

ORGANIZÁTOR

Slovenská oftalmologická spoločnosť
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

VEDECKÁ RADA

prof. MUDr. Milan G. J. Izák, PhD. FEBO
IZAK VISION CENTER, Banská Bystrica

Priekopník operácií oka pod mikroskopom (mikrochirurgie oka) v ČSSR, 6. decembra 1979 vykonal prvú úspešnú implantáciu umelej vnútroočnej šošovky v ČSSR, v roku 1981 zaviedol do rutinnej praxe pars plana vitrektómiu, v roku 1988 zaviedol do operatívy sivého zákalu fakoemulzifikáciu, v roku 1993 prvenstvo v implantácii refrakčných umelých vnútroočných šošoviek v Slovenskej a Českej Republike, zaviedol do rutinnej praxe mnohé ďalšie prioritné operácie oka: mikrochirurgické protiglaukómové operácie, lamelárne transplantácie rohovky, zadná skléroplastika pri ťažkej myopii, bloková excízia malígneho melanómu cievovky, implantácia INTACS pri keratokone, CXL, atď.


prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO
prezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, odborný garant podujatia
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Profesorka oftalmológie, zástupca SOS v European Board of Ophthalmology, zaoberá sa najmä oblasťou oftalmoonkológie, diagnostikou a liečbou vnútroočných nádorov a nádorov orbity, publikuje vedecké práce doma aj v zahraničí, autorka a spoluautorka monografií.


doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Nemocnica Ružinov, Bratislava

Prednosta kliniky, v rokoch 2012 až 2018 vedecký sekretár SOS, v rokoch 2018 až 2020 prezident SOS.


doc. MUDr. Petr Kolář, Ph.D.
Klinika oftalmológie SZU a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava

Prednosta kliniky, prodekan pre vedu a výskum LF SZU, garant špecializačného štúdia v odbore oftalmológia na SZU ako aj certifikačnej pracovnej činnosti – mikrochirurgia oka na SZU, oblasť pôsobenia: komplexná očná mikrochirurgia so zameraním predovšetkým na vitreoretinálnu chirurgiu.


MUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH, FEBO
viceprezident Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
II. Očná klinika SZU a FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica

Prednosta kliniky, oblasť pôsobenia: komplexná mikrochirurgia oka, vitreoretinálna chirurgia, traumatológia,  transplantácie rohovky, rekonštrukčné operácie, realizácia klinických štúdií.


MUDr. Jana Štefaničková, PhD.
vedecký sekretár Slovenskej oftalmologickej spoločnosti
Klinika oftalmológie LF UK a UNB Nemocnica, Ružinov Bratislava

Oblasti pôsobenia: vekom podmienená degenerácia makuly a diabetická retinopatia, chirurgia zadného  segmentu a traumatológia oka.


MUDr. Michal Štubňa, PhD.
predseda organizačného výboru podujatia
Očné oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline

Primár, v rokoch 1998 až 2007 člen výboru SOS, spoluautor publikácií citovaných v americkej oftalmologickej  literatúre (S.J.Ryan: Retina, J.A.Shields & C.L.Shields: Intraocular Tumors, M.Yanoff & J.W.Sassani: Ocular Pathology), oblasť pôsobenia: mikrochirurgia, laserová fotokoagulácia, fluoresceínová angiografia, vzácne ochorenia sietnice.

AKTÍVNA ÚČASŤ

Podmienkou aktívnej účasti je prihlásenie prezentácie a zaslanie abstraktu do 15. októbra 2021.

Požiadavky na prihlásenie prezentácie:

 1. Názov prezentácie
 2. Forma prezentácie (vyber jednu z možností: prednáška / video / foto)
 3. Autor a spoluautor(i) prezentácie
 4. Pracovisko autora a pracovisko(á) spoluautora(ov)

Zasielanie prostredníctvom webovej stránky

Požiadavky na abstrakt:

 1. Počet strán: 1
 2. Veľkosť strany: A4
 3. Okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm
 4. Typ písma: Times New Roman
 5. Veľkosť písma: 12
 6. Riadkovanie: 1,15

Štruktúra abstraktu:

 1. Názov
 2. Autor a spoluautor(i)
 3. Pracovisko autora a pracovisko(á) spoluautora(ov)
 4. Úvod
 5. Kazuistika
 6. Záver
 7. Kľúčové slová (3 až 5)
 8. Korešpondenčný email autora

Zasielanie prostredníctvom webovej stránky

Požiadavky na video:

 1. Maximálna dĺžka videa 9 min.
 2. Maximálna veľkosť videa 1 GB
 3. Formát videa AVI alebo MP4 (preferovaný video kodek – H.264 + MP3)

Zasielanie prostredníctvom služby https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov

Prosíme uviesť Názov a Autora

Požiadavky na foto:

 1. Maximálny počet sú tri obrázky na jedného autora
 2. Formát foto JPG alebo JPG/JPEG

Zasielanie prostredníctvom služby https://uschovna.zoznam.sk/posielanie-suborov

Prosíme uviesť Názov a Autora